De website gebruikt cookies onder andere om de website te analyseren en te verbeteren en om je bestelling te onthouden. Je geeft, door gebruik te blijven maken van deze website of door hiernaast op accepteren te drukken, aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Meer informatie »

Privacy statement

Wet bescherming persoonsgegevens

Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Landal GreenParks houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wetgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van haar dienstverlening legt Landal GreenParks gegevens vast, zoals ten behoeve van het verzorgen van leveringen en bestellingen, het verwerken van betalingen en innen van vorderingen, het behandelen van eventuele retourzendingen en geschillen, het versturen van informatie en nieuwsberichten en andere aanverwante diensten. De gegevens kunnen tevens worden verwerkt voor de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving. Gegevens kunnen in dit kader worden verstrekt aan derden, zoals bijvoorbeeld voor de verzending van bestelde goederen en ten behoeve van het beheer van de webshop.

Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze en aanverwante producten en diensten te geven en uw mening daarover te vragen, zowel door onszelf als door derden. Dit betreft onder meer ook de producten en diensten van de verschillende bedrijfsonderdelen van Wyndham Worldwide, waarvan Landal GreenParks deel uitmaakt. Om deze informatie en voordeelaanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens. Voor zover wettelijk vereist vraagt Landal GreenParks uw toestemming, voordat zij uw gegevens aan derden verstrekt.

Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen omtrent (artikelen uit) de BolloShop, kunt u ons dat laten weten door een kaartje te sturen aan: Landal GreenParks B.V, t.a.v. Hexspoor E-fulfilment, Antwoordnummer 473, 5200 VC 's-Hertogenbosch. U kunt ook een e-mail sturen aan bolloshop@support.hexspoor.nl.

Wijzigen of verwijderen van gegevens

Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. 

U heeft verder het recht om ons te verzoeken u mee te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.

Minderjarigen

Als u jonger dan 16 jaar bent, heeft u de toestemming van uw ouders nodig om uw persoonsgegevens te verstrekken aan Landal GreenParks. Indien u jonger dan 16 jaar bent, kunnen uw ouders ook altijd de gegevens die u aan ons hebt verstrekt aanpassen of verwijderen.

Beveiliging gegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Cookie-beleid

Wat zijn Cookies?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website op uw computer wordt geplaatst. Door het plaatsen van deze cookies kan Landal GreenParks u direct en in de toekomst beter van dienst zijn. 

Zowel Landal GreenParks als andere partijen waarmee wij samenwerken (zoals Google Maps) kunnen cookies plaatsen op uw computer.
Landal GreenParks onderscheidt verschillende soorten van cookies:

• Functionele cookies
Worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen zodat u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw een zelfde selectie hoeft te maken of in te loggen als u dat al eerder heeft gedaan.

• Monitoring/Analytics cookies
Worden geplaatst door Google Analytics. Hiermee kan Landal anoniem het (be)zoekgedrag in kaart brengen en haar dienstverlening hier op aanpassen zodat we u als (potentiele) gast nog beter van dienst kunnen zijn.

Landal GreenParks houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Google Analytics voldoet aan het Safe Harbor regelement (Engels).

Welke derde partijen plaatsen Cookies via de websites van Landal GreenParks?
Landal GreenParks werkt samen met derden partijen op het gebied van social media, bezoekers statistieken, advertenties, vacature services en streaming video die ook cookies plaatsen. De volgende bedrijven zijn als zodanig partners van Landal GreenParks: Google (Plus, Maps, Analytics, Adwords).

Heeft u belang bij het plaatsen van cookies?

Door cookies kunnen we surfgedrag analyseren en hierdoor aanbiedingen doen die voor u relevant zijn, u krijgt bijvoorbeeld niet elke keer dezelfde aanbieding te zien, die niet bij uw wensen aansluit. We zijn continue bezig onze online service te verbeteren dankzij gegevens die we ontlenen aan trends en gedrag op onze websites. Hebt u een Facebook of twitter profiel, dan zorgen cookies ervoor dat u eenvoudig uw interesses kunt delen zonder elke keer in te moeten loggen. Landal streeft naar een zo plezierig mogelijke ervaring. Zowel op onze parken als op de website. Cookies helpen deze ervaring op de website te verwezenlijken.

Kunt u cookies verwijderen?
U kunt altijd de cookies op uw computer verwijderen via uw browser. U kunt ook zelf bepalen of u cookies wilt accepteren. In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Graag wijzen wij u er op dat het uitzetten van cookies uw gebruik van onze website (en andere websites) kan beperken.

U kunt het gebruik van Google-cookies uitschakelen door naar de Google-afmeldingspagina voor advertenties te gaan: http://www.google.nl/privacy_ads.html.

Onder ‘Landal GreenParks’ worden verstaan, Landal GreenParks B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen.

Wijzigingen

Landal GreenParks behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een up-date.